Terug naar Blogs
Blog Img

‘Follow the data’ is voorwaarde voor toekomst van elke organisatie

Wie twintig jaar geleden een nieuwe laptop kocht, kon rekenen op wel 40 GB aan opslag. Voor die tijd immens. Nu heeft een eenvoudige smartphone al 64 GB aan opslag en de duurdere 512. Dat lijkt overdreven, maar is het niet. We creëren met ons allen inmiddels immers ook enorme hoeveelheden data. Volgens onderzoeksbureau Statista was 2010 nog goed voor 2 zetabyte, in 2020 zaten we al op 149 zetabyte, waarbij een zetabyte staat voor 1021 bytes.

Alles is data. En als het gaat om groei, staan we nog maar aan het begin. Want nu steeds meer zaken ‘smart’ worden, zal de data-explosie alleen nog maar groeien. Denk aan de zelfrijdende auto’s, IoT-sensoren in productieomgevingen of marketingdata die retailers verzamelen over hun klanten. Of aan edge computing, 5G-netwerken, AI en machine learning, augmented en virtual reality (AR/VR) en blockchain. Al deze ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen op het gebied van datamanagement. Data verzamelen en opslaan is niet erg ingewikkeld; data analyseren en er informatie uit halen is lastiger. Maar het kan wel.

Uitdagingen

Een onderzoek van de Amerikaanse dataspecialist Splunk van vorig najaar liet zien dat veel bedrijven denken dat ze de snelle groei van data niet aankunnen. Dit ondanks de groeiende kennis over het gebruik van deze data en de technische tools voor analyse en verwerking ervan. Als belangrijke uitdagingen zien organisaties de enorm sterke toename van data, de integratie van data uit verschillende bronnen en de introductie van nieuwe technologie om data te analyseren. Tegelijkertijd liet het onderzoek zien dat de meeste organisaties heel goed weten dat data toegevoegde waarde biedt als het gaat om succes, innovatie en het verbeteren van de cybersecurity.

Hoe haal je waarde uit data?

Het goede nieuws is dat er inderdaad een groot aanbod is van tools en methodieken waarmee je waarde uit data kunt halen. Dit proces begint met het bepalen van de waarde van de data vanuit het gezichtspunt van de business. Niet elk gegeven heeft dezelfde betekenis of hetzelfde nut. Als duidelijk is welke data van belang is voor de business, volgt de keus voor een rapportagetool of – bij grotere organisaties of bedrijven met veel data – een datawarehouse. In dit stadium is data-integratie nodig. Dat kan bewerkelijk zijn, waardoor dit proces in toenemende mate wordt geautomatiseerd met behulp van gespecialiseerde software. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij spuitgieterij DPI dat verschillende bronnen wilde integreren in een datawarehouse.

Realtime dashboards

De volgende stap is rapporteren en visualiseren. Hier zie je de snelle opkomst van dashboarding, waarbij steeds meer bedrijven zoeken naar realtime of near-realtime rapportering met een sterk accent op visualisatie. Dit helpt stakeholders in elk onderdeel van een organisatie om snel inzicht te krijgen in voor hun belangrijke processen. Een strategie op het gebied van data-analyse-, -rapportering en -visualisatie is niet langer ‘nice to have’. Het is 'need to have’. Elke organisatie zal aan de slag moeten met haar data management, om zo in te spelen op de toekomst. Wie dat niet doet, loopt de kans ingehaald te worden door de concurrentie. Het is daarom nu tijd om je data echt te gaan volgen.

Bij datamanagement spelen verschillende expertisegebieden een rol: databases, business intelligence, analytics, marketing intelligence en data governance. Visser & Van Baars levert IT-staffing en consulting op deze expertisegebieden. Meer weten? Neem contact op.