Back to All jobs

Manager BI / Insights

Job description

Voor een zeer goede klant in de regio Breda zijn wij op zoek naar een ervaren BI / Insights Manager.

Doel van de functie:

Om de strategische doelen te realiseren is het cruciaal dat er maximale inzichten worden gehaald uit interne en externe data waarmee deze organisatie haar continuïteit en winstgevendheid kan borgen. Team Insights speelt een cruciale rol in de transitie naar een inzicht gedreven organisatie op een toonaangevend niveau in de branche.

Team Insights is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een stevig BI platform, een analytics visie en een road map voor de groep op het gebied van informatie en inzichten. Het team leidt de groep richting een inzicht gedreven organisatie en levert gevraagd en ongevraagd inzichten aan de werkmaatschappijen, op basis van data, voor het ontwikkelen van beleid, nieuwe strategieën, nieuwe businessmodellen en operational excellence.

Het team is de linking-pin tussen de werkmaatschappijen en het Big Data ecosysteem en neemt om die reden ook de leiding in het ontwikkelen van Dashboards en Analytics.
De Manager Insights stuurt het team aan, is de ambassadeur voor Dashboarding en Analytics binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de visie, doorontwikkeling en innovatie van het domein analytics & insights binnen de groep. De Manager Insights fungeert daarbij ook als opdrachtgever voor programma’s en projecten, is eigenaar van de standaarden en Dashboard/Analytics methodes binnen de groep.

Plaats in de organisatie:

Het team Insights is onderdeel van de afdeling Insights, Experience en Data en is georganiseerd onder de divisie Innovatie, Digitaal & Data. De functie Manager Insights rapporteert aan de General Manager Insights, Experience en Data.

Primaire resultaatgebieden:

 • Het begeleiden/leiden van de groep richting een inzicht gedreven organisatie;
 • Ontwikkelen van data inzichten die bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen van de groep;
 • Ontwikkelen van data inzichten die vernieuwing, verandering en innovatie uitlokken binnen de groep;
 • Ontwikkelen van een Dashboarding/Analytics strategie, visie en roadmap;
 • Bewaken en borgen van de kwaliteit op de geleverde data en/of analytics producten;
 • Ontwikkelen en vernieuwen van standaarden binnen de groep op het gebied van data analyses;
 • Visualisaties en advanced analytics;
 • Teamleider van Insights, resource management;
 • Eindverantwoordelijk voor aandeel van Insights binnen projecten.

Secundaire resultaatgebieden:

 • Aanspreekpunt voor de groep op het gebied van Dashboarding en Analytics;
 • Onderhouden van netwerk met externe partijen (o.a. branche organisaties, analytics communities, data analytics consultants, universiteiten, partners & software vendors, start-ups etc. etc.);
 • Organiseren van kennisdeling tussen werkmaatschappijen;
 • Linking-pin tussen werkmaatschappijen in het BI ecosysteem (bijv. IT, databronnen etc.).

Competentie profiel:

Algemeen

Heeft een ambitieuze visie op het gebied van Dashboarding en Analytics en kan zich positioneren als een autoriteit en visionair. Weet hoe een strategie moet worden vertaald naar tactische en operationele activiteiten. Creëert draagvlak en is communicatief sterk op zowel operationeel als senior management niveau. Is in staat om complexe materie inzichtelijk te maken en te vertalen naar inzichtelijke verbetermogelijkheden en innovatiekansen voor de business units. Heeft een uitstekend gevoel voor kansen, herkent urgentie en ernst van risico’s en maakt de juiste afweging. Heeft geduld en doorzettingsvermogen bij weerstand.

Kennis & werkervaring

 • Aantoonbare ervaring met complexe verandertrajecten en de organisatie van informatie en datavoorziening;
 • Sterke affiniteit met business (begrijpt wat de business drijft en waar voor de business de kansen liggen);
 • Heeft domeinkennis en is in staat om de vertaalslag te maken van de business behoefte naar een analytische aanpak;
 • Brede kennis van informatietechnologie en data management, business intelligence, data analytics en big data;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (Nederlands- en Engelstalig in woord en geschrift).

Wat je kunt verwachten

 • Een bruto maandsalaris, afhankelijk van je ervaring, tussen € 5.000 en € 6.500;
 • Een ontzettend leuke functie met een professioneel team (Team van 10 FTE) en een soms complex speelveld en in een bewegende organisatie met een rijke geschiedenis;
 • 25 vakantiedagen, met de mogelijkheid om maximaal twee werkweken bij te kopen;
 • De mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen en door te groeien binnen de groep, bijvoorbeeld door deel te nemen in ons Talent Development Programma;
 • Gunstige personeelsaankoopregeling ;
 • Een laptop, telefoon en mogelijkheden voor een flexibele werklocatie en werktijden.

Interesse? Stuur ons jouw cv en motivatie! Bij een match zullen we contact met je opnemen.