Back to All jobs

BI Specialist

Job description

- BI Specialist (Qliksense in het publieke domein) -

Het Management Informatie Team van deze overheidsinstelling is op zoek naar een BI-specialist (m/v). Belangrijk voor juiste management informatie en rapportages is accurate, tijdige en volledige informatie. Informatie die niet voldoet aan deze voorwaarden kan leiden tot verkeerde beslissingen. Om voorgaande te kunnen afdekken dient het orgaan voor asielzoekers de verantwoordelijkheid voor de processen en activiteiten omtrent het beheren van de kwaliteit van de data, onderliggend aan de management informatieproducten, te beleggen.  

De aandacht van de BI-specialist ligt bij de kwaliteit van de data in het DWH, de bronsystemen en de informatieproducten. Anderzijds zal de aandacht van de BI-specialist liggen bij het definiëren en beheren van passende informatieproducten. Een BI-specialist is dus ook verantwoordelijk voor de analyse van geïnventariseerde informatiebehoeften en het snel vertalen hiervan in heldere en juiste informatieproducten. Om dit te kunnen afdekken, is het wenselijk dat de BI-specialist ook beschikt over kennis van QLIK (QLIK SENSE) om die informatiebehoeften eenvoudig te kunnen vertalen naar informatieproducten.

De BI-specialist behoort tot het Management Informatie Team (MIT) en heeft daarin de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

 • Duidelijkheid scheppen over (globaal) eigenaarschap en verantwoordelijkheden t.a.v. master data;
 • Opzetten van organisatie en werkmodel van data kwaliteitsmanagement;
 • Organisatie breed uitdragen van data kwaliteitsmanagement visie en sturing;
 • Opstellen van inhouds-, kwaliteitsnormen en business rules voor de kwaliteit van de data;
 • Het opstellen van procedures voor het opschonen en verbeteren van data in de bronsystemen en datawarehouse;
 • Bewaakt de uniformiteit en de juistheid van de gegevensinvoer in het bron systeem van het COA en onderhoudt hiertoe contacten met data eigenaren en adviseert de organisatie en "ketenpartners";
 • Werkt met de (technische) architectuur en datamodel van master data-attributen in bronsystemen en datawarehouse;
 • Houdt zich bezig met wet- en regelgeving in relatie tot datakwaliteit;
 • Vanuit je expertise (BO en/of QLIK SENSE) de gevraagde producten ontwikkelen; 
 • Het zorgdragen voor de onderhoudbaarheid en beheersbaarheid van de op te leveren producten; 
 • Meedraaien met het scrumproces (pokersessies, planningssessies, daily standup’s etc.); 
 • De overige teamleden ondersteunen waar nodig om de sprintresultaten te behalen (denk aan testen, analyse werkzaamheden, etc.); 
 • Documenteren van de op te leveren producten.

Gevraagde competenties en vaardigheden:

 • Resultaatgerichtheid: richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat; 
 • Organisatiesensitiviteit: houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie;
 • Analyseren: herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens;
 • Klantgerichtheid: houdt rekening met de behoeften en belangen van de klant;
 • Omgevingsbewustzijn: houdt rekening met relevante in- en externe ontwikkelingen en omstandigheden. 

Functie-eisen

 • Kandidaat beschikt over een hbo+/wo werk- en denkniveau;
 • Een afgeronde bedrijfskundige informatica opleiding, informatiekunde of een vergelijkbare opleiding of werkervaring die tot dit niveau van kennis heeft geleid; 
 • Ten minste 2 jaar relevante werkervaring als BI-specialist met het onderwerp datakwaliteit in het werkpakket of een vergelijkbare functie;
 • Een goede kennis van de QLIK DI Studio en QLIK Sense; 
 • Goede SQL/PL*SQL basiskennis; 
 • Algemene basiskennis van Business Intelligence en Datawarehouse concepten en architecturen;
 • Affiniteit met het publieke domein.

Interesse? Neem contact op via:?
avanunen@visservanbaars.nl of 0634479169