Wet DBA

Sinds 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Begin 2016 heeft Visser & Van Baars een modelovereenkomst opgesteld en laten beoordelen door de Belastingdienst. Op 4 augustus 2016 is deze modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst en geregistreerd onder nummer: 90616.13007. Als een samenwerking wordt aangaan tussen Visser & Van Baars en een interim professional doormiddel van deze goedgekeurde modelovereenkomst én hier ook feitelijk uitvoering aan wordt gegeven, is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Visser & Van Baars hoeft dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Met een gerust hart zakendoen

  • Visser & Van Baars beoordeelt de opdracht en adviseert of de interim professional kan worden gezien als zelfstandige in het kader van de Wet DBA;
  • wanneer de interim professional kan worden gezien als zelfstandige, verwerkt Visser & Van Baars alle informatie in een goedgekeurde modelovereenkomst en verzorgt de administratieve afhandeling;
  • Visser & Van Baars volgt de ontwikkelingen van de Wet DBA op de voet;
  • wanneer er op basis van nieuwe wetgeving wijzigingen noodzakelijk zijn verwerkt Visser & Van Baars deze in overleg met partijen in de toepasselijke modelovereenkomst;
  • wanneer een interim professional niet als zelfstandige volgens de Wet DBA inzetbaar is dan kijkt Visser & Van Baars met partijen naar een andere passende contractvorm en legt zij deze op de juiste wijze vast.

5x over de Wet DBA

  1. De VAR is sinds 1 mei 2016 vervallen;
  2. De VAR is vervangen door modelovereenkomsten; 
  3. Modelovereenkomsten zijn overeenkomsten waarin duidelijk wordt gemaakt dat de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsrelatie is; 
  4. Repressieve handhaving is tot in ieder geval 1 januari 2020 opgeschort;
  5. Voor kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Wet DBA, neem dan contact op met Floor de Ceuster (fdeceuster@altusstaffing.nl). Als legal counsel staat zij klaar voor al uw vragen over de Wet DBA.